Energirammeberegning ved nybyg, - bolig og erhverv

Ved nybyggri til opvarmning over 5 °C skal der laves en energirammeberegning, som rummer alle informationer om isoleringstykkelser og –typer, opbygning af konstruktioner, vinduer, vand, varme, ventilation, alternativ energi samt ved erhvervsbyggeri også belysningsforhold.
Energirammeberegning laves som udgangspunkt inden påbegyndelse af byggeriet, og her leverer Convia en enkelt og letforståelig rapport til projekterende/entreprenører.

 

Convia ApS
Bæksgårdvej 3 | DK - 7323 Give | Tel. +45 2324 2034 | convia@convia.dk | CVR. 3246 7105