Livscyklusanalyser (LCA-beregning)

Siden 1. januar 2023 har det været et lovmæssigt krav, at der skal udfærdiges en LCA-analyse, som sikrer og dokumenterer, at alt nybyggeri over 1000 m2 overholder en grænseværdi på maksimalt 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.
Desuden gælder det for mindre byggerier under 1000 m2, at der skal udarbejdes en LCA-beregning, som opregner byggeriets klimapåvirkning.
Lovgivningen gælder (i hvert fald indtil videre) ikke lagerbygninger og andre byggerier, som ikke opvarmes til over 5 °C.
Med Convias ekspertise får du sikkerhed for, at den uddannelsesmæssige baggrund for udarbejdelse af de nye beregninger krævet i loven efter 1. januar 2023 er i orden, således at du er sikker på, at dit byggeri lever op til de nye krav om bæredygtighed.
Vi leverer en letforståelig rapport, som beskriver forudsætningerne for beregningerne samt dokumentation for, at der sikres byggeri inden for de lovmæssige rammer.

Convia ApS
Bæksgårdvej 3 | DK - 7323 Give | Tel. +45 2324 2034 | convia@convia.dk | CVR. 3246 7105